S StemPunt | het online panel van Motivaction

Het bindend referendum moet er komen

22-6-2018

De staatscommissie oppert een bindend referendum. Een bindend correctief referendum zou een middel kunnen zijn om de democratie in Nederland te versterken volgens de commissie.

Het kabinet is in een vergevorderd stadium om juist het raadgevend referendum af te keuren. Nu heeft de staatscommissie in een tussenrapport het bindend referendum op tafel gelegd. De commissie stelt dat het referendum de kiezer de mogelijkheid biedt om meer directe invloed uit te oefenen. De variant waar de uitslag moet worden overgenomen verdient wat de commissie betreft de voorkeur, omdat een niet-bindende variant voor onduidelijkheid kan zorgen bij de bevolking. Wat vind jij?

X

Meld je aan met je StemPunt-account